Yamagata Group merupakan sebuah syarikat swasta yang beroperasi di seluruh Asia, Eropah dan A.S., ibu pejabatnya terletak di Yokohama, Jepun. Aktiviti perniagaan utama kami adalah pencetakan komersial, pencapaian dan pergudangan, pengeposan langsung, penterjemahan dan perkhidmatan penciptaan kandungan web.

Kami memahami kepentingan pengurangan pengeluaran karbon di semua kemudahan kami di seluruh dunia.  Kemudahan kami mengambil langkah untuk meminimumkan kesan berbahaya operasi yang boleh berlaku ke atas alam sekitar, baik secara tempatan dan global.

Sejajar dengan pendirian kami tentang alam sekitar, kami komited untuk memenuhi perkara berikut:

  • Meminimumkan pengeluaran bahan buangan dan sisa toksik melalui operasi penilaian dan memastikan ia berkesan
  • Mematuhi semua undang-undang alam sekitar yang berkaitan
  • Menggabungkan kesedaran alam sekitar dalam latihan kakitangan kami
  • Mempromosikan kitar semula dari segi dalaman dan dalam kalangan pelanggan dan pembekal
  • Mengambil dan mempromosikan pelbagai jenis produk daripada bahan-bahan yang lestari dari segi alam sekitar

Ditandatangani,

Ryuji Yamagata

Pengerusi & Ketua Pegawai Eksekutif

Bagi Pihak Yamagata Group